• 1
czwartek, 05 kwiecień 2018 15:00

Rozdysponowano około 3 000 000 zł na nowe działalności gospodarcze w naszym powiecie [Film]

Powstanie punkt kompleksowej obsługi rowerzystów, Dwór inspiracyjnych spotkań czy tłocznia oleju. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Prezesem LGD Szlak Tatarski Piotrem Bujwickim. 

Pierwsze w tym roku dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski zostały przydzielone. Najciekawsze projekty otrzymały dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej, zachowania dziedzictwa lokalnego oraz rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Kwoty dofinansowania wahały się w granicach od 60 tys. zł do 300 tys. zł w zależności od spełnianych kryteriów, którym złożony wniosek podlegał. 

Terminy kolejnych naborów przedstawiają się następująco:

* Od 26 marca do 12 kwietnia 2018 r. można składać wnioski na budowę infrastruktury drogowej na rzecz włączenia społecznego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limit środków przeznaczony w kwocie 404 300,00 zł.

* Od 26 marca do 10 kwietnia 2018 r. można składać wnioski na kształtowanie przestrzeni publicznej (typ 9-Rewitalizacja małej skali) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Limit środków przeznaczony w kwocie 1 800 000,00 zł.

* Od 3-17 kwietnia 2018 r. można składać wnioski na wyposażenie obiektów kulturalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limit środków przeznaczony w kwocie 250 000,00 zł.

* Od 3-20 kwietnia 2018 r. można składać wnioski na projekty aktywności lokalnej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Limit środków przeznaczony w kwocie 800 000,00 zł.

*Od 6-30 kwietnia 2018 r. można składać wnioski na działania na rzecz osób niepełnosprawnych (typ projektu 8b-usługi aktywnej integracji). Limit środków przeznaczony w kwocie 374 000,00 zł.

Nabory wniosków, które maja być ogłoszone jeszcze w I połowie 2018 roku.

1. Wsparcie powstawanie nowych miejsc noclegowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limit środków przeznaczony jest w kwocie 250 000,00 zł.

2. Inwestycje przy obiektach zabytkowych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  Limit środków przeznaczony jest w kwocie 500 000,00 zł.

3. Rozwój kompetencji cyfrowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Limit środków przeznaczony jest w kwocie 200 000,00 zł.

4. Inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sferze turystycznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limit środków przeznaczony jest w kwocie  100 000,00 zł.

5. Działania promocyjne i informacyjne (Granty) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Limit środków przeznaczony jest w kwocie 300 000,00 zł. 

6. Działania na rzecz reintegracji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Limit środków przeznaczony jest w kwocie 550 000,00 zł.

 


Poniżej przedstawiamy dane projektów, na realizację których podpisano umowy:

1 . Zakres – Podejmowanie działalności gospodarczej

Wnioskodawca: Szubski Michał Antoni
Tytuł operacji: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie: nauka jazdy konnej, turystyka jeździecka i hipoterapia
Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł.

Wnioskodawca: Pyłko Joanna Łucja
Tytuł operacji: Utworzenie miejsca noclegowo-rekreacyjnego z zapleczem socjalnym w miejscowości Bohoniki
Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł.

Wnioskodawca: Prymaka-Bajko Agnieszka
Tytuł operacji: Ziołowe gospodarstwo edukacyjne
Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł.

Wnioskodawca: Bosteels Willy Emiel
Tytuł operacji: Tłocznia oleju – Bosteels
Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

Wnioskodawca: Kijaczko Paweł
Tytuł operacji: Produkcja artykułów tekstylnych wyposażenia wnętrz
Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

Wnioskodawca: Bałdowska Ewa
Tytuł operacji: Pracownia cukiernictwa artystycznego „ ART.-EVITA” – podjęcie jednoosobowej działalności gospodarczej
Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

Wnioskodawca: Dziaduła Adam
Tytuł operacji: Podjęcie działalności gospodarczej i prowadzenie doradztwa technicznego
i świadczenie usług projektowych z zakresu wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji technologicznych
Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł.

Wnioskodawca: Rybiński Robert
Tytuł operacji: Stworzenie Punktu Kompleksowej Obsługi Rowerzystów w miejscowości Brzozowy Hrud
Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł.


2 .  Zakres – Rozwijanie działalności gospodarczej

Wnioskodawca: Stanica Kresowa Edyta Szubska
Tytuł operacji: Rozwój działalności Stanicy Kresowej poprzez budowę budynku służącego do odnowy biologicznej
Kwota dofinansowania: 199 985,00 zł.

Wnioskodawca: Stacja Kontroli i Obsługi Pojazdów MARGUT s.c. D. i M. Gutowscy
Tytuł operacji: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów MARGUT s.c. D. i M. Gutowscy
Kwota dofinansowania: 120 330,00 zł.

Wnioskodawca: Joanna Średnicka – Gry Strategiczne
Tytuł operacji: Żwirowy pagórek. Dwór inspirujących spotkań w Lebiedzinie.
Kwota dofinansowania: 194 174,00 zł.

Wnioskodawca: BorTech Piotr Borowski
Tytuł operacji: Zakup innowacyjnego sprzętu do prac z liniami elektroenergetycznymi
Kwota dofinansowania: 299 997,00 zł.

Wnioskodawca: HIGH POWER Mariusz Bienasz
Tytuł operacji: Rozwój jednoosobowej działalności gospodarczej HIGH POWER Mariusz Bienasz
Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł.

Wnioskodawca: Biasona Marek Bruzgo
Tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności oraz rozwój oferty produktowej firmy BIASONA Marek Bruzgo
Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł.

Wnioskodawca: Beldesk Paweł Pyłko
Tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej firmy BELDESK Paweł Pyłko poprzez zakup innowacyjnej suszarni
Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł.

Wnioskodawca: „Karczma pod Sokołem” Cezary Mizer
Tytuł operacji: Z Sokołem przez Szlak Tatarski
Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł.


3 . Zakres – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Wnioskodawca: Muzułmańska Gmina Wyznaniowa Bohoniki
Tytuł operacji: Remont dachu meczetu w Bohonikach
Kwota dofinansowania: 85 744,00 zł.

Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wincentego Ferreriusza i Bartłomieja Apostoła w Szudziałowie
Tytuł operacji: Remont schodów zewnętrznych zabytkowego kościoła w Szudziałowie
Kwota dofinansowania: 101 414,00 zł.

 4 . Zakres – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego Padewskiego
w Sokółce
Tytuł operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę zadaszonego ołtarza polowego przy Kościele p.w. św. Antoniego w Sokółce
Kwota dofinansowania: 181 814,00 zł.

Wnioskodawca: Gmina Sokółka
Tytuł operacji: Wykonanie placu zabaw nad zalewem w Sokółce
Kwota dofinansowania: 38 060,00 zł.

Wnioskodawca: Gmina Krynki
Tytuł operacji: Zagospodarowanie działki numer 4272 w Krynkach przy ul. Kościelnej stanowiącej Ośrodek Sportu i Rekreacji
Kwota dofinansowania: 82 519,00 zł.

5 . Zakres – Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Wnioskodawca: Gmina Szudziałowo
Tytuł operacji: Przebudowa drogi powiatowej nr 1275B Ostrówek – Pierożki na długości 223 m, gmina Szudziałowo
Kwota dofinansowania: 57 316,00 zł.

Wnioskodawca: Gmina Krynki
Tytuł operacji: Przebudowa drogi gminnej nr 104990B na odcinku 0+000-0+197 (ul. Spółdzielcza) oraz drogi gminnej nr 104977B na odcinku 0+000-0+040 (część ulicy granicznej) w Krynkach
Kwota dofinansowania: 152 920,00 zł.

Wnioskodawca: Gmina Sidra
Tytuł operacji: Przebudowa części drogi gminnej nr 103608B na dł. 535 m i części drogi wewnętrznej usytuowanej na działce nr 830 w obrębie Siderka na dł. 300 m
Kwota dofinansowania: 168 807,00 zł.

Źródło: szlaktatarski.org.pl

/WŻ,TV/

Kontakt


SOKÓŁKA TV SP. Z O.O
ul. Sikorskiego 25
16-100 Sokółka

tel: 666 828 883
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGON: 368683063
NIP: 5451817935
Numer KRS: 0000702479

Reklama

Czynne od pn-pt w godzinach 8:00 - 16:00
tel: 662 432 320 e-mail: reklama@sokolka.tv

EFRROWLEADERIdeaLANPROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.