piątek, 04 styczeń 2019 11:25

"Trzynastki" komu się należą i do kiedy trzeba je wypłacić?

Sprawdź czy należysz do grupy szczęśliwych "trzynastkobiorców".

Trzynastka, czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje pracownikom jednostek sfery budżetowej.

Trzynastka wypłacana jest do końca marca danego roku za efektywną pracę w roku poprzednim.

Pracownik, który nie przepracował całego roku kalendarzowego nie nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia w pełnej wysokości.

W przypadku przepracowania całego roku kalendarzowego u danego pracodawcy ma on prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości (8,5 % rocznego wynagrodzenia).

Istnieje jednak warunek okres przepracowania u pracodawcy, nie może być mniejszy niż 6 miesięcy. Pracownik nie uzyska prawa do trzynastki, jeśli nie przepracował co najmniej 6 miesięcy.

Półroczny staż nie zawsze jest wymagany. Zwolnienie z obowiązku przepracowania co najmniej sześciu miesięcy dotyczy m.in. nowo wybranych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, którzy składali ślubowanie pod koniec listopada ub.r., nowo powołanych zastępców włodarzy, a także skarbników.

Do wyjątkowych przypadków ustawodawca zaliczył również nawiązanie stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem.

Prawo do trzynastki, bez obowiązku przepracowania faktycznie sześciu miesięcy, przysługuje też pracownikowi, który korzysta z urlopu macierzyńskiego, z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, z urlopu ojcowskiego i z urlopu rodzicielskiego.

To samo dotyczy osób, które przeszły na emeryturę, zostały przeniesione służbowo lub np. zwolniono je z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

We wszystkich tych przypadkach wysokość "trzynastki" jest proporcjonalna do przepracowanego okresu.

Zawodów, którym przysługuje to dodatkowe wynagrodzenie, jest całkiem pokaźna, jak informuje art. 5 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń, rozpoczynają ją osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, członkowie korpusu służby cywilnej, etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracownicy Rządowego Centrum Legislacji, eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Urzędniczy szereg szczęśliwych "trzynastkobiorców" dopełniają funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej, członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

To jednak nie koniec uprzywilejowanych.

Trzynastkę dostają też żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze. Ustawa gwarantuje dodatkową wypłatę również nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach państwowych.

Prócz nich na dodatkowe uposażenie mogą liczyć sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej temu resortowi albo chociaż przez niego nadzorowanej. O kim mowa? Prócz sędziów, na przykład o prokuratorach czy asesorach prokuratorskich.

Tu znajdziesz podstawę prawną:

* ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1144),
* ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
* wyroku SN z dnia 13 grudnia 2005 roku (II PZP 9/05).

źródło: www.infor.pl
z
djęcie: Adobe Stock, www.rp.pl

 

opr./WŻ/

 

 

  

Kontakt


SOKÓŁKA TV SP. Z O.O
ul. Sikorskiego 25
16-100 Sokółka

tel: 666 828 883
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGON: 368683063
NIP: 5451817935
Numer KRS: 0000702479

Reklama

Czynne od pn-pt w godzinach 8:00 - 16:00
e-mail: reklama@sokolka.tv