• 1
  • 2

  

środa, 13 sierpień 2014 14:43

Apel do mieszkańców i turystów gminy Szudziałowo i Krynki

W dniu wczorajszym Głów­ny Le­karz We­te­ry­na­rii potwierdził obecność wirusa afrykańskiego pomoru świń u padłego dzika znaleziono w pobliżu miejscowości Horczaki Górne (gmina Szudziałowo). W związku z tym zwró­cił się dzi­siaj do miesz­kań­ców i tu­ry­stów z te­re­nu czte­rech gmin województwa podlaskiego: Gródek i Michałowo (po­wiat bia­ło­stoc­ki) oraz Krynki i Szudziałowo (powiat so­kól­ski), by zre­zy­gno­wa­li z wy­praw do lasu, spa­ce­rów czy grzy­bo­bra­nia.

 

Cho­dzi o moż­li­wość prze­no­sze­nia wi­ru­sa ASF na butach, ubraniu, narzędziach itp., a także wraz z zebranym runem leśnym. Zgodnie z apelem Głównego Lekarza Weterynarii może to stanowić zagrożenie dla świń. Choroba jest trudna do zwalczania, nie ma na nią szczepionki, co sprawia, że powoduje duże straty materialne. Choroba nie jest groźna dla ludzi.

Wydane w miniony piątek 8 sierpnia 2014 roku Rozporządzenie nr 4/2014 Wojewody Podlaskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń  na terenie powiatów: białostockiego i sokólskiego określa zakazy, które obowiązują na obszarze zapowietrzonym, m.in. zakaz wywożenia i przywożenia świń z i do gospodarstw bez zgody powiatowego lekarza weterynarii, transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych (z wyłączeniem dróg w gospodarstwie), wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń oraz organizacji targów, wystaw zwierząt, polowań zbiorowych i odłowów. Nakazuje się tam m.in. oczyszczenie i odkażenie środków transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów i używanego sprzętu, oznakowanie obszaru zapowietrzonego tablicami, a na drogach wylotowych z niego oraz np. przed szkołami i sklepami - umieszczenie mat dezynfekcyjnych. Podobne maty muszą być umieszczone przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie. Część z tych zakazów i nakazów obowiązuje też na większym obszarze, w strefie zagrożonej wystąpieniem ASF, która ma promień 7 km od obszaru zapowietrzonego.

Źródło: http://www.sokolka.policja.gov.pl

Kontakt


SOKÓŁKA TV SP. Z O.O
ul. OS. CENTRUM, nr 17
16-100 Sokółka

tel: 666 828 883
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGON: 368683063
NIP: 5451817935
Numer KRS: 0000702479

Reklama

Czynne od pn-pt w godzinach 8:00 - 16:00
tel: 662 432 320 e-mail: reklama@sokolka.tv

EFRROWLEADERIdeaLANPROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.