czwartek, 28 wrzesień 2023 14:05

Budowa obwodnicy Suchowoli ma się rozpocząć na początku października

Rafał Malinowski/GDDKIA Rafał Malinowski/GDDKIA

Wojewoda podlaski wydał decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy 15-kilometrowej obwodnicy Suchowoli. Oznacza to, że w na początku października przekażemy plac budowy wykonawcy, który rozpocznie prace budowlane. To druga inwestycja z rządowego Programu Budowy 100 obwodnic, która przechodzi do stanu realizacji w woj. podlaskim.

Wypłata odszkodowań za nieruchomości


Wydanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności określa granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania będzie prowadził Wojewoda Podlaski. Powołani przez niego niezależni biegli - rzeczoznawcy majątkowi - oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Decyzja odszkodowawcza będzie podstawą dla GDDKiA do zapłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości. Więcej o procedurze odszkodowawczej można przeczytać tutaj.

Pierwszy z dwóch etapów

 

W ramach umowy zawartej z firmą Budimex w maju 2021 r. powstanie jednojezdniowa obwodnica o długości 15,1 km. Poprowadzona będzie po wschodniej stronie miejscowości. Realizacja obwodnicy Suchowoli rozpocznie się od rozpoznania saperskiego, wycinki drzew i przygotowania dróg technologicznych. W kolejnym etapie ruszą roboty ziemne. Planowane zakończenie prac przy budowie obwodnicy przypada na połowę 2025 r.

Wykonawca opracowując dokumentację przygotował rozwiązania umożliwiające dobudowę drugiej jezdni w kolejnym etapie prac. Po niedawnej zmianie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) i wpisaniu na listę zadań drogi ekspresowej S8 Białystok - Augustów - Raczki, możemy rozpocząć przygotowania do realizacji drugiego etapu obwodnicy Suchowoli.

 

Uciążliwe ciężarówki


Po oddaniu do użytku nowa trasa wyprowadzi ruch tranzytowy poza centrum miejscowości oraz poprawi płynność ruchu lokalnego. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu w latach 2020-2021 przez Suchowolę przejeżdża codziennie ponad 12 tysięcy pojazdów, z czego 4 tysiące to pojazdy ciężarowe.

Wybudowanie Obwodnicy Suchowoli spowoduje istotną zmianę w jakości życia mieszkańców miejscowości. Z pewnością zmniejszy się natężenie ruchu, przede wszystkim samochodów ciężarowych, które generują duży hałas, utrudniają ruch wewnątrzmiejski. Inwestycja przede wszystkim wpłynie pozytywnie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

 

Przebieg Obwodnicy Suchowoli


Przedmiotowy odcinek drogi krajowej nr 8 rozpoczyna się rondem, w pobliżu miejscowości Kumiała, łączącym z istniejącą DK8 oraz z drogą od strony Knyszyna. Na początku droga przechodzi łukiem poziomym w kierunku północno-wschodnim, nowym śladem po wschodniej stronie istniejącej drogi DK8 omijając jednocześnie zabudowę siedmiu miejscowości: Zagórze, Wysokie, Skindzierz, Chodorówka Nowa, Poświętne, Krzywa, Suchowola.

Następnie w rejonie miejscowości Suchowola znajduję się rondo czterowlotowe łączące trasę główną z drogą powiatową o nr 1337B. Za Suchowolą trasa główna kieruje się po łuku poziomym w stronę północno-zachodnią do ronda łączącego drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 670, gdzie następnie zmierza do połączenia się z istniejącą drogą DK8.

 

Na rzecz środowiska


W obszarze planowanej inwestycji szlaki migracyjne zwierząt przecinają się z przebiegiem drogi krajowej. W celu zminimalizowania niekorzystnego wpływu na środowisko przyrodnicze na szlakach tych przewidziano wykonanie przejść i przepustów dla zwierząt. Łącznie przewiduje się wykonanie 45 obiektów z funkcją przejścia dla zwierząt, w tym: dwa dla zwierząt dużych, jedno dla zwierząt średnich, dziewięć dla zwierząt małych oraz 33 dla płazów.

W ramach działań kompensujących skutki likwidacji siedlisk rozrodu płazów, zaprojektowano zbiorniki zastępcze. Zbiorniki zaprojektowano jako zagłębienie, o zróżnicowanej głębokości. Przegłębienia powstałe w ten sposób tworzą warunki do bytowania różnych gatunków płazów. Zróżnicowana linia brzegowa zbiorników stworzy warunki dla rozwoju strefy roślinności szuwarowej, wykształconej w procesie sukcesji naturalnej, stanowiącej miejsce schronienia dla herpetofauny.

 

Teraz jedna jezdnia

 

Obwodnica będzie posiadała jedną jezdnię o dwóch pasach ruchu oraz obustronne pobocza bitumiczne o konstrukcji jak pasy ruchu. Całkowita szerokość nawierzchni jezdni będzie wynosiła 10 m i będzie dostosowana do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Parametry obwodnicy przyjęte zostaną stosownie do prędkości projektowej 100 km/h i kategorii ruchu KR6.

Na budowanej obwodnicy powstaną: estakada, mosty, wiadukty, przejścia i przepusty ekologiczne dla zwierząt. Przebudowana zostanie infrastruktura, w tym energetyczna, telekomunikacyjna, sanitarna, melioracyjna. Osoby chętne do zapoznania się z dokładnym opisem inwestycji, najważniejszymi obiektami inżynierskimi i chętne do śledzenia aktualności związanych z Budową Obwodnicy Suchowoli zapraszamy za stronę internetową: https://obwodnica-suchowoli.pl/

Obwodnica ma być gotowa w połowie 2025 r. Wartość kontraktu to prawie 250 mln zł.   

 

Kalendarium


6 kwietnia 2010 r. – podpisanie umowy na Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe    

24 listopada 2017 r. – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach      

14 marca 2019 r. – podpisanie umowy na Koncepcję programową  

23 grudnia 2020 r. – ogłoszenie przetargu na projekt i budowę Obwodnicy Suchowoli     

14 maja 2021 r. – podpisanie umowy na projekt i budowę Obwodnicy Suchowoli 

5 sierpnia 2022 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID      

27 września 2023 r. – wydanie decyzji ZRID 

Początek października 2023 r. – rozpoczęcie budowy 

Źródło: gov.pl/web/gddkia-bialystok

Kontakt


SOKÓŁKA TV SP. Z O.O
ul. Sikorskiego 25
16-100 Sokółka

tel: 666 828 883
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGON: 368683063
NIP: 5451817935
Numer KRS: 0000702479

Reklama

Czynne od pn-pt w godzinach 8:00 - 16:00
tel: 662 432 320 e-mail: reklama@sokolka.tv