• 1
  • 2


 

poniedziałek, 01 styczeń 2018 08:00

Nowy rok i nowe stawki opłat lokalnych

Można już sprawdzić jakie stawki podatków i opłat lokalnych obowiązywać będą na terenie gminy Sokółka w 2018 r.

Wpłat podatków i opłat można dokonywać bez prowizji w Oddziale PKO Bank Polski SA w Sokółce, ul. Osiedle Centrum 20, oraz w kasie Urzędu Miejskiego w Sokółce. Obowiązujące w 2018 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości. Numer konta bankowego: 86 1020 1332 0000 1002 0983 4641 (PKO Bank Polski SA).

Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wydobywaniu kopalin, obrocie paliwami stałymi, płynnymi i gazem, oraz wytwarzaniem, dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni – 0,89 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż określona w pkt 1 a, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni – 0,80 zł
c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od jednego ha powierzchni – 4,54 zł
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni – 0,35 zł
e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od 1 m2 powierzchni – 2,98 zł

Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,69 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wydobywaniu kopalin, obrocie paliwami stałymi, płynnymi i gazem, oraz wytwarzaniem, dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 22,66 zł
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż określona w pkt 2b oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż określona w pkt 2b od 1 m2 powierzchni użytkowej – 21,20 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 10,50 zł
e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,61 zł
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 7,55 zł od budowli lub ich części:

a) 2% ich wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyłączeniem budowli lub ich części określonych w pkt 3b,
b) 0,1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od urządzeń zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę i odprowadzenia ścieków oraz służących do przesyłania ciepła.

Stawka podatku rolnego obowiązująca w 2018 r. wynosi 131,225 zł z ha przeliczeniowego (obliczona na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 18.10.2017 r.).
Stawka podatku leśnego obowiązująca w 2018 r. wynosi 43,3532 zł z ha (obliczona na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 20.10.2017 r.).

UWAGA! Opłata od posiadania psów została w 2018 r. uchylona Uchwałą Nr 66/391/2017 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłat od posiadania psów.
Pliki do pobrania.

Źródło: sokolka.pl

opr./WŻ/

Kontakt


SOKÓŁKA TV SP. Z O.O
ul. Sikorskiego 25
16-100 Sokółka

tel: 666 828 883
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGON: 368683063
NIP: 5451817935
Numer KRS: 0000702479

Reklama

Czynne od pn-pt w godzinach 8:00 - 16:00
tel: 662 432 320 e-mail: reklama@sokolka.tv

EFRROWLEADERIdeaLANPROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.