• 1
  • 2

  

piątek, 14 wrzesień 2018 13:22

Za przebudowę drogi Sokółka-Dąbrowa Białostocka przyjdzie zapłacić grube miliony

Dzisiaj Firma STRABAG Sp. z o.o. jako jedyna złożyła ofertę na kontynuowanie przebudowy drogi Nr 673.

Dzisiaj był ostatni dzień, kiedy firmy mogły złożyć swoje oferty na dokończenie robót na drodze Nr 673. Zainteresowanie okazała Firma STRABAG Sp. z o.o., która za podjęcie się prac na drodze wojewódzkiej nr 673 policzyła sobie nie bagatela 195 148 351,82 zł.

Cały problem polega na tym, że Zamawiający, czyli Podlaski Zarząd Dróg dysponuje kwotą tylko 79 933 301,58 zł. na zakończenie feralnej inwestycji. O tym, czy Firma STRABAG Sp. z o.o. podejmie się przebudowy drogi na odcinku Sokółka-Dąbrowa Białostocka zdecyduje zarząd województwa podlaskiego.

Jeżeli znajdą się dodatkowe środki finansowe, czyli prawdopodobnie 115 215 050,82 zł możemy liczyć na kontynuację prac, w przeciwnym wypadku PZDW będzie zmuszony po raz kolejny ogłosić przetarg.

Cały ambaras z nieszczęsną drogą nr 673 rozpoczął się dokładnie 17 lutego ub. roku, kiedy to konsorcjum firmy UNIBEP S.A. podpisało umowę na wykonanie inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości”. Zamawiającym był Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. W sumie chodzi tu o modernizację ok. 30 km drogi. Niestety w trakcie prac coś poszło nie tak.

Wykonawca, czyli firma Unibep w połowie marca podała do wiadomości, że odstępuje od umowy tłumacząc, że nie otrzymali w określonym terminie od Podlaskiego Zarządu Dróg „pełnej i wolnej od wad” dokumentacji projektowej, m.in. uwzględniającej uwarunkowania gruntowo-wodne inwestycji, a przez to umożliwiającej należyte wykonanie robót objętych umową.

Według zapewnień wykonawcy, do tej pory na kontrakcie zrealizowanych zostało ok. 34%. robót. Spółka oszacowała ich wartość na ok. 22,8 mln zł netto (z tego na lidera konsorcjum przypada 19,3 mln zł netto). Roboty nierozliczone, te, które do tej pory nie zostały zafakturowane, są warte ok. 5,1 mln zł – poinformował Unibep, podkreślając jednocześnie, że PZDW jest jednym z najistotniejszych kontrahentów, z którym współpracuje w obszarze inwestycji drogowych.

Droga pomiędzy Dąbrową Białostocką a Sokółką prowadzi m.in. do Augustowa. Jest obecnie w bardzo złym stanie technicznym. Unibep miał ją wykonać na większości przebiegu w nowym śladzie. Planowano, że inwestycja finansowana w ramach podlaskiego RPO zakończy się pod koniec tego roku.

W związku z powyższym Zamawiający naliczył Wykonawcy karę umowną w wysokości 8 286.425,62 zł (osiem milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych), zastrzegając jednocześnie, iż będzie domagał się zapłaty odszkodowania w przypadku, gdy wartość poniesionej szkody przewyższy wartość zastrzeżonej kary umownej.


Ogłoszenie o zamówieniu Zobacz również:
Czy firma UNIBEP S.A. wróciła na teren budowy drogi nr 673 ? [Film i Zdjęcia]

 

 /WŻ/

 

Kontakt


SOKÓŁKA TV SP. Z O.O
ul. OS. CENTRUM, nr 17
16-100 Sokółka

tel: 666 828 883
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGON: 368683063
NIP: 5451817935
Numer KRS: 0000702479

Reklama

Czynne od pn-pt w godzinach 8:00 - 16:00
tel: 662 432 320 e-mail: reklama@sokolka.tv

EFRROWLEADERIdeaLANPROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.